Privacy

Privacy Policy en Cookiebeleid versie 30-08-2018

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacy policy verduidelijkt welke gegevens we verzamelen en waarom, op welke manier we ze gebruiken, hoe we ze beveiligen en wat jouw rechten zijn. We houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Welke gegevens verzamelen wij?

  • Persoonsgegevens die je aan ons geeft:

We verzamelen je voornaam, naam en e-mailadres wanneer je het contactformulier invult of je inschrijft voor de nieuwsbrief.

  • Persoonsgegevens die op automatische wijze worden verkregen:

Cookiebeleid:

Wat zijn cookies?

Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie 

Bewaartijd

webhero_session

Huidige domein

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

Huidige domein

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie

Jouw toestemming:

Je kan steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

Meer informatie over cookies vind je op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

2. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  • Het versturen van nieuwsbrieven of het beantwoorden van het contactformulier (via inschrijving, via jouw toestemming).
  • Het verbeteren van deze website.
  • Het verbeteren van jouw gebruikerservaring en statistische doeleinden.

3. Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken die:

  • de internet omgeving verzorgen (webhosting …)
  • de IT-infrastructuur verzorgen (CRM systeem …)

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens echter niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

4. Beveiliging van gegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Jij bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist wordenwanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit p.a. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

7. Wijziging privacy policy

Af en toe kan er iets gewijzigd worden aan deze privacy policy. De datum van de laatste wijziging wordt steeds in de titel vermeld.

8. Contact

Heb je vragen over deze privacy Policy of dit Cookiebeleid? Wens je geen nieuwsbrieven meer te ontvangen? Je kan ons bereiken via onderstaande gegevens:

Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Centrum Omgeving en Gezondheid
KU Leuven
Kapucijnenvoer 35, 5de verd. PB 7001
3000 Leuven
werkenburnout@kuleuven.be
contactpersoon: Charlotte Lambreghts


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x