Medewerkers

Team

Dr. Charlotte Lambreghts (klik hier voor meer info)

Dr. Charlotte Lambreghts behaalde haar master of medicine in de arbeidsgeneeskunde in 2011. Zij werkte als arbeidsarts bij Arista en IDEWE, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Sinds 2016 werkt zij als doctoraatsstudente op de afdeling Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. Dit onderzoeksproject maakt deel uit van haar doctoraat. Dr. Sofie Vandenbroeck is co-promotor en Prof. Dr. Lode Godderis is promotor van dit doctoraat.

Dr. Sofie Vandenbroeck (klik hier voor meer info)

Dr. Sofie Vandenbroeck behaalde haar doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven in 2011. Ze werkt momenteel als post doctoraal onderzoeker bij IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (80%) en de afdeling Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven (20%). Dr. Vandenbroeck heeft expertise in onderzoek naar burn-out, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid en heeft ervaring als projectleider en projectmedewerker in diverse onderzoeksprojecten.

Prof. Dr. Lode Godderis (klik hier voor meer info)

Prof. Dr. Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en is ook directeur onderzoek en ontwikkeling bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE. Hij is betrokken bij verschillende studies omtrent de relatie tussen beroep en gezondheid (waaronder kanker, pijn en burn-out) en re-integratie (waaronder de ontwikkeling van een vragenlijst voor de inschatting van het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid). Deze studies resulteerden in verschillende internationale en nationale publicaties en deelnames aan wetenschappelijke congressen. Daarnaast heeft hij reeds meegewerkt aan talrijke opdrachten voor de overheid. Hij heeft een uitgebreid professioneel netwerk binnen de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde. Hij is voorzitter van Modernet; een internationaal netwerk voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor trends en detectie van beroepsgebonden aandoeningen. Hij is lid van de International Commission on Occupational Health, voorzitter van de Belgian Environmental Mutagen Society en bestuurslid van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren en de Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde. Een up-to-date overzichtslijst van publicaties en gefinancierde projecten kan worden geraadpleegd op https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0005874

gefinancierd door

Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV (klik hier voor meer info)

In 2013 werd binnen de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid opgericht. Meer inzicht in de oorzaken en de evolutie van arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk om strategieƫn te ontwikkelen die:

  • een aangepaste ondersteuning voor arbeidsongeschikte werknemers voorzien
  • arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen (preventie)
  • de terugkeer naar de arbeidsmarkt bevorderen.

Het kenniscentrum heeft als missie:

  • verzamelen en toegankelijk maken van kennis over arbeidsongeschiktheid 
  • ondersteunen van het beleid
  • versterken van het netwerk tussen alle spelers in het domein van de arbeidsongeschiktheid (zowel binnen BelgiĆ« als op Europees/internationaal vlak met de OESO en het ISSA).

Meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/Kenniscentrum.aspx

in samenwerking met

The Human Link (klik hier voor meer info)

Huis voor Veerkracht (Reboarding) (klik hier voor meer info)

La Licorne (klik hier voor meer info)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x