Gezocht: huisartsen

Welke huisartsen zoeken we?

We zijn op zoek naar huisartsen die hun steentje willen bijdragen aan het uittesten van een (tijdens deze studie ontwikkeld) zorgpad voor mensen die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out. We willen in de praktijk nagaan of mensen die dit zorgpad ontvangen, sneller terugkeren naar het werk vergeleken met mensen die het zorgpad niet ontvangen.

Om wat voor zorgpad gaat het?

Als huisarts ken je ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Ook het voorbereiden van de werkhervatting kan complex zijn omdat er vaak overleg nodig is tussen actoren uit zowel de curatieve sector als uit het werkveld. Om te voorkomen dat burn-out bij deze patiënten leidt tot langdurige afwezigheid van het werk, ontwikkelden we aan de KU Leuven een zorgpad. Dit zorgpad kan als leidraad dienen voor de patiënt zelf én de betrokken zorgverleners.

Het zorgpad ontwikkelden we op basis van gegevens uit de literatuur en op basis van groepsinterviews met zorgverleners (huisartsen, psychologen, psychiaters, arbeidsartsen, adviserend artsen, jobcoaches, preventieadviseurs psychosociale aspecten). Het zorgpad bestaat uit zowel medische/therapeutische elementen als uit werkgerelateerde elementen. Het zorgpad richt zich specifiek naar mensen (werknemers of zelfstandigen) die in ziekteverlof zijn omwille van burn-out. Het doel van dit zorgpad is om hen te ondersteunen in de terugkeer naar werk (op de eigen werkplaats of elders).

Wat kan jij als huisarts doen?

Als huisarts kan je je opgeven om deel te nemen aan onze geclusterde en gerandomiseerde studie. Je zal als deelnemende huisarts ofwel in de interventie-arm worden opgenomen (waarbij de huisarts het zorgpad opstart) ofwel in de controle-arm (waarbij de huisarts zijn of haar gebruikelijke begeleiding opstart). Concreet wordt er van jou dan verwacht dat je gedurende ongeveer een jaar 4 à 5 patiënten met burn-out includeert in de studie. Tijdens het verloop van de studie vragen we je om deze patiënten 4 maal op consultatie te zien. Wij bezorgen deelnemende patiënten rechtstreeks elektronische vragenlijsten zodat de werkbelasting voor jou als huisarts beperkt blijft. Bovendien krijg je als deelnemende huisarts een billijke vergoeding.

Welke ondersteuning kan je als deelnemende huisarts verwachten?

Naast een financiële vergoeding ontvang je instructiefilmpjes met alle nodige info om in de studie aan de slag te gaan: hoe patiënten screenen op burn-out en includeren in de studie, drafts voor verwijsbrieven, informed consent, hoe de financiële vergoeding ontvangen, ... Tijdens de duur van het onderzoek kan je als deelnemende huisarts steeds met vragen terecht bij het onderzoeksteam en na afloop van de studie ontvang je uit eerste hand een samenvattend rapport van de onderzoeksresultaten.

Je bent huisarts, hebt interesse om deel te nemen en wil meer informatie?

Vul op deze website het contactformulier in of stuur een mailtje naar werkenburnout@kuleuven.be en wij houden je verder op de hoogte.

Gezocht: huisartsen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x