Wat is het doel van dit onderzoek?

De eerste doelstelling is de ontwikkeling van een zorgpad dat arbeidsongeschikte mensen met burn-out ondersteunt in hun terugkeer naar werk (op de huidige werkplaats of elders) zodat zij het werk sneller en duurzamer kunnen hervatten vergeleken met mensen die dit zorgpad niet hebben ontvangen. Daarnaast hebben we als doel om het ontwikkelde zorgpad uit te testen in de praktijk door middel van een gecontroleerde studie. Tenslotte zullen we, naast de gecontroleerde studie, een procesevaluatie uitvoeren om zo concreet mogelijke aanbevelingen te kunnen formuleren voor de implementatie van het zorgpad in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out, tussen 18 en 65 jaar oud zijn en die betaald werk doen (werknemers en zelfstandigen) op het moment dat de arbeidsongeschiktheid start. Vrijwilligers, mantelzorgers, studenten… worden dus niet mee opgenomen in dit project.

De hypothese die zal worden onderzocht is: “Mensen met burn-out die het zorgpad naar werk ontvangen, zullen sneller en duurzamer terugkeren naar het werk vergeleken met de groep die de gebruikelijke begeleiding ontvangt”.

Wat is het doel van dit onderzoek? Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x